Vilkar

Generelle betingelser og personvernerklæring

Generelle betingelser

Her finner du våre generelle betingelser. Betingelsene gjelder alle bookinger hos oss, inkludert booking via våre nettsider, i vår app eller som foretas gjennom tredjepart. Ved spørsmål ber vi deg sende mail til vår driftsleder Balder på support@grend.eco

 1. Bestilling

Antall personer, pris, losji, samt øvrige produkter og tjenester som skal leveres av oss i Grend framgår av bekreftelsen gjesten vil motta etter bestilling. 

2. Prisavtalens gyldighet

De avtalte priser er bindende for begge parter, Grend  forbeholder seg imidlertid retten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter, eller andre forhold utenfor Grends kontroll.

3. Endring og avbestilling

Avbestilling av reservasjon er refunderbart frem til 7 dager før check in. Avbestiller man etter fristen vil man bli belastet for 1 natt. Produkter som er lagt til i reservasjonen som for eksempel billetter til attraksjoner vil ikke bli refundert. Kontroller alltid hvilke regler som gjelder for din reservasjon. Disse fremkommer på din bookingbekreftelse. Her kan du lese om de ulike reglene for avbooking:

3.1 18 års aldersgrense.

For gjester som ikke reiser med foreldre, har vi 18 års aldersgrense. Grend forbeholder seg retten til å heve bookingen om gyldig legitimasjon ikke kan fremvises.

4. Betaling

4.1 kontant betaling. 

kontant betaling vil ikke være mulig hos oss i Grend. 

4.2 Kortbetaling

Grend aksepterer betaling fra følgende kredittkortselskaper: Visa, American Express, MasterCard, Apple Pay, Google Pay og Eurocard. Betaling gjøres via vår nettside ved reservasjon. 

Beløpet for reservasjonen vil trekkes ved bestilling, men vil bli refundert tilbake igjen ved en eventuell avbestilling. Dette er da innenfor våre rammer for avbestilling du finner i punkt 3. 

5. Inn- og utsjekkingstider

Bestilte natur-suiter garanteres å være innsjekkingsklare fra klokken 15:00 på ankomstdagen (lokale unntak kan forekomme). Utsjekkingstid er innen klokken 12:00 på avreisedag.

6. Ansvar for skade

Gjesten, eller den som står som garantist for natur-suiten, er ansvarlig for skade på lokaler som følge av uaktsomhet eller uforsvarlig opptreden av gjestene. Vi minner på at alle Grend sine boenheter er det røykfritt innendørs. Ved overtredelse kommer hotellet til å kreve erstatning for ekstra vask av rommet. Denne erstatningen er satt til 2500,-NOK og kommer til å debiteres fra sluttregningen til gjesten som står ansvarlig for natur-suiten.

 

7. Force majeure

Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll - for eksempel streik, lockout, brann etc. som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale - gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

 

8. Verneting

Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen (gjesten og Grend) skal behandles etter norsk rett. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet skal Grends eiendoms verneting gjelde, med unntak for preseptoriske regler i forbrukerforhold.

 

Personvernerklæring for Grend

Her finner du utførlig informasjon om Grends personvernerklæring.

 

1. Innledning

Vi i Grend behandler dine personopplysninger i forskjellige sammenhenger, for eksempel når du bestiller tjenester av oss, overnatter på våre natur-suiter, bruker tjenester vi leverer og i enkelte andre sammenhenger. I vår personvernerklæring finner du mer informasjon om vår behandling av personopplysninger. Under finner du også kontaktinformasjon dersom du har spørsmål eller vil kreve innsyn.

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende norske personopplysningsloven, herunder GDPR.

 

2. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Vårt foretak Grend AS, org. nr. 929 030 729 , Enggravvegen 20, 3712 SKIEN, tlf. +47 400 36 511 , e-post privacy@grend.eco er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i våre sentrale systemer for booking, fakturering og drift. Når du booker, overnatter, og betaler hos oss, er det Grend  som er behandlingsansvarlig.

Vårt foretak Grend AS, org. nr. 929 030 729 , Enggravvegen 20, 3712 SKIEN, tlf. +47 400 36 511 , e-post privacy@grend.eco er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i våre sentrale systemer for booking, fakturering og drift. Når du booker, overnatter, og betaler hos oss, er det Grend som er behandlingsansvarlig.

Vårt foretak Grend AS, org. nr. 929 030 729, Enggravvegen 20, 3712 SKIEN tlf. +47 400 36 511 e-post privacy@grend.eco er behandlingsansvarlig for våre internettsider.

 1. Behandling av personopplysninger knyttet til reservasjon og opphold

  I forbindelse med dine reservasjoner foretatt av deg selv eller av andre på vegne av deg, behandler vi de personopplysninger vi trenger for at vi skal kunne oppfylle avtalen om booking og kjøp av tjenester. Dette er opplysninger du har gitt oss direkte eller som du har gitt oss via reisebyrå eller agent. Vi behandler eksempelvis opplysninger om din identitet, dine kontaktopplysninger og din betalingsinformasjon. I noen tilfeller vil vi lagre ditt passnummer. I tillegg behandler vi andre opplysninger du måtte ha gitt oss og som har relevans for ditt opphold hos oss. Dette kan være informasjon om allergier eller om spesielle ønsker for ditt opphold. Vi registrerer alle kjøp og bestillinger av produkter hos oss i Grend.

  Vi behandler disse opplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle avtalen om booking med deg, og i tillegg så lenge gjeldende lovverk eller myndighetspålegg pålegger oss dette.

  Vi loggfører bruk av adgang i våre natur-suiter. Dette gjør vi for å motvirke og oppklare kriminalitet, og av hensyn til sikkerhet, herunder brannsikkerhet.

 2. Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

  Dersom du melder deg på våre nyhetsbrev lagrer vi og bruker vi din epostadresse til å sende deg nyheter og tilbud fra oss.

Vi vil også bruke din e-postadresse eller telefonnummer til å sende deg nyheter og tilbud innenfor regler om eksisterende kundeforhold. Vårt grunnlag er markedsføringslovgivningen.

Vi vil kontakte deg i sosiale medier etter ditt samtykke eller innenfor eksisterende kundeforhold. For å bruke sosiale medier som kommunikasjonskanal må vi levere ut din e-postadresse eller ditt telefonnummer til det sosiale mediet. Vårt grunnlag for dette er samtykke eller legitime interesser.

 

5. Behandling av personopplysninger for utvikling, feilsøking og sikkerhet

Vi vil behandle data som inkluderer personopplysninger for å gjøre feilsøking og rette feil, forbedre tjenestene våre og teknologien vi bruker og for å analysere bruk og brukeradferd. Videre vil vi behandle personopplysninger for å verifisere din identitet, herunder verifisere identitet i forbindelse med din bruk av våre digitale tjenester.

Vi anonymiserer data eller utarbeider statistikk så langt vi klarer, men vil også måtte behandle personopplysninger for utviklings-, feilsøkings-, statistikk- og sikkerhetsformål.

 

6. Behandling av personopplysninger for øvrig

Dersom du kontakter vår kundeservice eller på annen måte henvender deg til oss med forespørsler, vil vi behandle personopplysninger du gir så langt det er nødvendig for å besvare og loggføre din henvendelse. Vi fører også liste over hvilke nyhetsbrev og tilbud vi sender ut samt hvorvidt disse åpnes. Grunnlaget for dette er legitime interesser eller for å oppfylle avtaler med deg eller besvare dine henvendelser. De legitime interessene er å utøve god kundepleie og å tilpasse mengden nyhetsbrev som sendes ut.

Ut over behandling beskrevet i vår personvernerklæring eller basert på ditt samtykke, vil vi i noen tilfeller måtte eller kunne behandle personopplysninger når gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighetspålegg eller domstol pålegger oss eller tillater oss dette.

 

7. Behandling av personopplysninger om våre leverandører, bedriftskunder og kontakter i næringslivet

Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos våre leverandører, bedriftskunder, samarbeidspartnere, deltakere på våre arrangementer rettet mot næringslivet samt andre personer som opptrer i næringsvirksomhet. Dette gjør vi for å kunne jobbe effektivt, inngå og håndheve kontrakter, rekrutter, drive virksomheten vår og utvikle vår virksomhet og vårt profesjonelle nettverk. Slike opplysninger utgjøres typisk av navn, kontaktinformasjon, stilling, bedrift, kompetanse, forretningsmessige interesser og deltakelse på våre arrangementer for næringslivet eller tidligere utvist interesse for oss og våre ansatte.

Vi lagrer slike opplysninger så lenge vi vurderer at personen er en forretnings kontakt med oss.

Grunnlaget for dette er legitime interesser.

 

8. Utlevering av personopplysninger og lovpålagt behandling

Vi leverer ikke ut dine personopplysninger til tredjepart, med mindre du har samtykket til dette, eller med mindre gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR, gyldig myndighetspålegg eller domstol tillater oss eller pålegger oss dette.

For ordens skyld opplyser vi om at vår bruk av databehandler for å behandle opplysninger på vegne av oss, ikke regnes som utlevering.

 

9. Innhenting av personopplysninger fra andre

For å sørge for at vi har riktige opplysninger om deg, kan vi vaske dine opplysninger mot andre kilder som telefonkatalog, folkeregister og liknende. Det kan i noen tilfeller være aktuelt å kredittsjekke våre kunder, hvilket betyr innhenting av kreditt-data fra andre kilder. Vi henter inn demografiske opplysninger som alder, kjønn og språk fra andre kilder. Vi henter inn opplysninger fra våre samarbeidspartnere og fra andre deler av konsernet vårt når dette er lovlig og nødvendig for leveranse av tjenester og kommunikasjon til deg.10. Dine rettigheter

Du som person har flere rettigheter etter personopplysnings regelverket.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Andre henvendelser kan du sende til oss på epost support@grend.eco. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi kommer til å be deg bekrefte din identitet eller be deg oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette må vi gjøre for å forsikre oss om at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

 

11. Personvernombud

Vi har vårt eget personvernombud i Grend. Personvernombudet er personvernombud for alle våre foretak og alle personopplysninger vi behandler i de landene vi er etablert i.

Personvernombudet er vårt kontaktpunkt for Datatilsynet.

Ombudet vårt gir Grend, våre databehandlere og våre ansatte råd og veiledning om behandling av personopplysninger og reglene for dette. Ombudet jobber med å kontrollere vår overholdelse av reglene for personopplysninger og våre interne retningslinjer.

Ombudet vårt kan også hjelpe deg med å ivareta dine rettigheter overfor oss, eller hjelpe deg med å få svar på spørsmål om dine personopplysninger hos oss.

Du kan kontakte vårt personvernombud på support@grend.eco.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du alternativt klage til Datatilsynet i Norge, eller tilsynsmyndigheten i det landet du bor på Grend i. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no.

 

12. Bruk av databehandler. Overføring til utland

Vi bruker flere databehandlere for å kunne leverer våre tjenester til deg. Vår største databehandler er vårt bookingsystem Mews.

Dette medfører at personopplysninger om bestilling av overnatting behandles i europa og med Mews som vår databehandler.

 

13. Cookies/Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen av våre nettsider.

En cookie er en liten tekstbasert datafil som plasseres på ditt utstyr (din smarttelefon, datamaskin eller for eksempel nettbrett). Cookien hjelper til med å kjenne igjen hvilken type innhold og hvilke sider som besøkes på vårt nettsted. Informasjon som lagres ved hjelp av en cookie kan være hvordan du bruker nettstedet, hva slags type av nettleser du benytter og hvilke nettsider du har besøkt.

En permanent cookie ligger igjen på ditt utstyr for et bestemt tidsrom. En sesjonscookie lagres tilfeldig i ditt utstyrs minne mens du er inne på våre hjemmesider. Sesjonscookien forsvinner når du stenger din nettleser. Vi benytter både permanente cookies og sesjonscookies. Grend kan også komme til å benytte en tredjeparts cookies.

Dersom du ikke ønsker at våre nettsider plasserer cookies på ditt utstyr, kan du skru av cookies i din nettleser. Dersom du skrur av cookies vil funksjonaliteten for våre nettsider reduseres.

 

14. Endringer i personvernerklæring eller i behandling

Vi jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring av våre tjenester overfor våre gjester. Dette vil kunne endre måten eller omfanget av vår behandling av personopplysninger. Informasjonen vi gir gjennom denne personvernerklæringen vil derfor justeres og oppdateres med ujevne mellomrom. Vi vil dessuten endre personvernerklæringen når nye regler eller myndighetspraksis gjør det nødvendig.